• Envoi pas cher
  • Retour dans les 15 jours
Webshop Trustmark

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Omdat we zelf geen Franse cheque kunnen uitschrijven, zullen betalingen met Franse cheque terugbetaald worden via overschrijving of een andere betaalmethode in onderling overleg besproken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier, of op ons adres komen afleveren na afspraak.

Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Euronotes.be, Mathieu Vanassche, Korenbloemstraat 13, 8790 Waregem, België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Uitsluiting Herroepingsrecht: Aangezien de prijs van het product – circulatiemunten of verzamelmunten – vaak gebonden is aan schommelingen op de markt, kan de prijs dagelijks tot meerdere keren variëren. Producten die in prijs zijn gewijzigd ten nadele van de verkoper, vallen niet onder het herroepingsrecht.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

LaMonnaieDeLaPiece.com
[email protected]

Mathieu Vanassche
Korenbloemstraat 13
8790 Waregem
Belgique

  • Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: ……………………….……………………….……………………….
  • Besteld op: ……………………….
  • Ontvangen op: ……………………….……………………….
  • Naam consument: ……………………….……………………….
  • Adres consument: ……………………….……………………….……………………….………
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum: ……………………….